Informujemy, że rozpoczęliśmy sprzedaż zadania inwestycyjnego Etap 1 – BUD A w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego Warszawska 222.