Działka Kędzierak - Mińsk Mazowiecki

Na sprzedaż działka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Aureliusza Chróścielewskiego ( Kędzierak)
Działka nr 5395
MPZP
Teren przeznaczony pod : usługi nieuciążliwe dla otoczenia (handel ,gastronomia, rzemiosło, kultura, turystyka, zdrowie ,sport, rekreacja, rozrywka) z towarzyszącą zielenią, z dopuszczeniem pod obiekty produkcyjne o uciążliwości niewykraczające poza granice lokalizacji, hurtownie, bazy, składy, a także tereny administracji pod warunkiem wykorzystania całego terenu pod tą funkcję, z dopuszczeniem obiektów komunikacyjnych – stacje paliw oraz z dopuszczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą, bliźniaczą.

Powierzchnia działki 22 412 m2
cena za m2 – 369 BRUTTO